Semináře

Současné nabízené on-line semináře na základě poptávky seznámí s aktuálními i schválenými  informacemi z oblastí mezd, účetnictví, daní. 

V nejbližší nabídce: 

 Mzdy na přelomu let......9. 3. 2023    

 Konec roku a přiznání k dani FO........ 16. 3. 2023

 Konec roku a přiznání k dani PO......23. 3. 2023

                                       

Semináře jsou průběžně rozšiřovány o další požadovaná témata obsahující legislativu současnou i chystanou, doplněny požadavky z praxe.

Cena při objednání všech tří  seminářů je 3 000 Kč

Další informace najdete u jednotlivých seminářů, viz. formulář Objednávka semináře, popř. po dohodě.

 

 

 

 


 


 

Objednávka seminářů

Mzdy na přelomu let, Konec roku v účetnictví a přiznání k dani, Konec roku v DE a DPFO