Účetní služby

 

Součástí nabízených služeb je vedení účetnictví, daňové evidence a personalistiky, zpracování daňových přiznání k dani z přidané hodnoty či dani silniční, zpracování účetních dokladů včetně bankovních výpisů, vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí, kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, zpracování roční závěrky včetně daňového přiznání, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, zastupování na úřadech. Cena po dohodě dle velikosti firmy a počtu dokladů.

Dle požadavků klientů je možná po dohodě Individuální konzultace k požadovanému tématu, cena za hodinu 750 kč.