Účetní služby

 

Součástí nabízených služeb je vedení účetnictví, daňové evidence, personalistiky včetně mezd, komunikace se správcem daně, zpracování účetních dokladů včetně bankovních výpisů, vedení všech zákonem stanovených účetních knih a evidencí, kontrola úhrad přijatých a vydaných faktur, uzavření účetního období, zpracování přehledů pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu, zastupování na úřadech. Cena po dohodě dle velikosti firmy a počtu dokladů.

Dle požadavků klientů je možná po dohodě konzultace k požadovanému tématu, cena za individuální konzultaci je 990 Kč za hodinu, pro skupinovou konzultaci  pak 590 Kč za hodinu pro každou osobu.