Akreditované rekvalifikační kurzy

 

Nabízené rekvalifikační vzdělávací programy jsou akreditovány MŠMT (Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy). Úspěšným složením písemné zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci rekvalifikačního programu s akreditačním číslem MSMT-28205/2021-2 s celostátní platnosti. Forma výuky prezenční i on-line.

Současná komplexní nabídka: mzdová účetní, daňová evidence, účetnictví, účetnictví a daňová evidence, účetnictví (s využitím účetního programu Pohoda), daňová evidence (v programu Pohoda), účetnictví a daňová evidence (s využitím ekonomického systému Pohoda). Možnost kombinace či přechodu v rámci průběhu jednotlivých kurzů  je výhodou kurz dokončit i v případě nečekané absence, uhrazené kurzovné nepropadne. 

Na základě písemné dohody s Úřadem práce mají uchazeči a zájemci o práci možnost požádat o úhradu ceny úspěšně absolvované rekvalifikace.

Informace o průběhu výuky a termíny najdete u jednotlivých rekvalifikačních programů, viz. formulář Objednávka kurzu.

Cena rekvalifikačních kurzů je bez DPH, plnění je osvobozeno od DPH.


 

Akreditace MŠMT