Mzdové účetnictví

Kurz je určen: rekvalifikační program Mzdové účetnictví je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit vedení mzdového účetnictví. Zájemcem může být jak úplný začátečník, tak i osoba, které se chce v této oblasti zdokonalit či zopakovat si danou problematiku.

Profil absolventa: orientuje se v problematice mezd, ovládá potřebnou terminologii všech mzdových agend, umí vypočítat mzdové složky, zákonné odvody, ostatní srážky a částku k výplatě, má přehled o požadovaných podkladech OSSZ, zdravotních pojišťoven a správcem daně, osvojí si podrobně obsah zákoníku práce.

Učební plán: BOZP, pracovněprávní minimum zákoníku práce, osobní a mzdová agenda, mzda a odměňování, pojištění zdravotní, pojištění sociální (důchodové a nemocenské), zákon o dani z příjmů.

Výstup: úspěšným složením zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci rekvalifikačního programu pro pracovní činnost Mzdové účetnictví s akreditačním číslem MŠMT ČR celostátní platnosti.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nutno doložit nejvyšší dosažené vzdělání
Akreditace MŠMT ČR: Č. j. 
MSMT-28205/2021-2
Rozsah kurzu: 81 vyučovacích hodin + zkouška písemná i ústní (5 vyučovacích hodin), délka vyučovací hodiny je 45 minut

Rozsah výuky: dopolední nebo odpolední výuka probíhá obvykle 2-3 krát týdně, čas a frekvence výuky při zachování rozsahu kurzu je přizpůsobena požadavkům skupiny

Nejbližší zahájení výuky kurzu: aktualizované termíny viz. formulář Objednávka kurzu Mzdové účetnictví

Cena: 9 900 Kč

Objednávka kurzu Mzdové účetnictví