Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)

Kurz je určen: rekvalifikační program Daňová evidence je určen pro ty, kteří si chtějí osvojit vedení daňové evidence živnostníků. Nabyté teoretické znalosti budou podkladem pro výuku na PC v účetním programu Pohoda. Zájemcem může být jak úplný začátečník, tak i osoba, které se chce v této oblasti zdokonalit či zopakovat si danou problematiku.

Profil absolventa: orientuje se v problematice vedení daňové evidence podnikatele plátce i neplátce DPH, umí evidovat operace v deníku příjmů a výdajů a ostatních agend (faktury přijaté a vystavené, majetek, zásoby), rozpozná daňové a nedaňové příjmy a výdaje, osvojí si povinnosti ve vztahu ke správci daně, zdravotní pojišťovně a OSSZ, a to jak z pohledu živnostníka, tak i z pohledu zaměstnavatele, umí sestavit daňová přiznání a přehledy pro pojištění zdravotní a sociální. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.

Učební plán: poučení BOZP, právní úprava daňové evidence, charakteristika a zásady vedení daňové evidence, evidence příjmů a výdajů v peněžním deníku, evidence pohledávek a závazků, daňové a nedaňové výdaje, složky majetku a zdrojů financování, leasing, automobil v podnikání, cestovní náhrady, stravné, uzavření daňové evidence, DPH, mzdy a zaměstnanci, daňové zákony, daňová přiznání, vedení daňové evidence v ekonomickém systému Pohoda.

Výstup: úspěšným složením zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci rekvalifikačního programu pro pracovní činnost Daňová evidence s akreditačním číslem MŠMT ČR celostátní platnosti.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nutno doložit nejvyšší dosažené vzdělání
Akreditace MŠMT ČR: Č. j. 
MSMT-28205/2021-2
Rozsah kurzu: 81 vyučovacích hodin + zkouška písemná i ústní (3 vyučovací hodiny), délka vyučovací hodiny je 45 minut

Rozsah výuky: dopolední nebo odpolední výuka probíhá obvykle 2-3 krát týdně, čas a frekvence výuky při zachování rozsahu kurzu je přizpůsobena požadavkům skupiny

Nejbližší zahájení výuky kurzu: aktualizované termíny viz. formulář Objednávka kurzu Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)

Cena:8 900 Kč

Objednávka kurzu Daňová evidence (s využitím výpočetní techniky)