Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Kurz je určen: rekvalifikační program Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) je určen pro ty, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi účetní. Nabyté teoretické znalosti budou podkladem pro výuku na PC v ekonomickém systému Pohoda. Zájemcem může být jak úplný začátečník, tak i osoba, které se chce v této oblasti zdokonalit či zopakovat si danou problematiku.

Profil absolventa: orientuje se v problematice účtování účetních jednotek obchodních společností, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky. Umí využívat ekonomický systém Pohoda k účtování dokladů jednotlivých agend včetně finálních výstupů při ukončení zdaňovacího období.

Učební plán: poučení BOZP, základy účetnictví, oběžný majetek, dlouhodobý majetek, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky, náklady, výnosy, účetní uzávěrka a závěrka, mzdy, daňové zákony, výuka na PC v účetním programu Pohoda.

Výstup: Úspěšným složením zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci rekvalifikačního programu pro pracovní činnost Účetnictví (s využitím výpočetní techniky) s akreditačním číslem MŠMT ČR celostátní platnosti.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nutno doložit nejvyšší dosažené vzdělání, znalost práce s PC
Akreditace MŠMT ČR: č. j. 
MSMT-28205/2021-2
Rozsah kurzu: 161 vyučovacích hodin + zkouška písemná i ústní (5 vyučovacích hodin), délka vyučovací hodiny je 45 minut

Rozsah výuky: dopolední nebo odpolední výuka probíhá obvykle 2-3 krát týdně, čas a frekvence výuky při zachování rozsahu kurzu je přizpůsobena požadavkům skupiny

Nejbližší zahájení výuky kurzu: aktualizované termíny viz. formulář Objednávka kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)

Cena: 16 900 Kč

 

Objednávka kurzu Účetnictví (s využitím výpočetní techniky)