Účetnictví a mzdy

Kurz je určen: rekvalifikační program Účetnictví a Mzdové účetnictví je určen pro ty, kteří se chtějí uplatnit na trhu práce v profesi účetní všeobecné i mzdové. Zájemcem může být jak úplný začátečník, tak i osoba, které se chce v této oblasti zdokonalit či zopakovat si danou problematiku.

Profil absolventa: orientuje se v problematice účtování účetních jednotek obchodních společností, umí evidovat operace jednotlivých agend (faktury přijaté a vystavené, banku a pokladnu, majetek, zásoby, mzdy, interní doklady), ovládá souvztažnosti účtování účetních případů potřebných ke komplexnímu vedení účetnictví účetních jednotek obchodních společností včetně účetní uzávěrky a závěrky, orientuje se v problematice mezd, ovládá potřebnou terminologii všech mzdových agend, umí vypočítat mzdové složky, zákonné odvody, ostatní srážky a částku k výplatě, má přehled o požadovaných podkladech OSSZ, zdravotních pojišťoven a správcem daně, osvojí si podrobně obsah zákoníku práce.

Učební plán: poučení BOZP, základy účetnictví, oběžný majetek, dlouhodobý majetek, zúčtovací vztahy, kapitálové účty a dlouhodobé závazky, náklady, výnosy, účetní uzávěrka a závěrka, mzdy, daňové zákony, pracovněprávní minimum zákoníku práce, osobní a mzdová agenda, mzda a odměňování, pojištění zdravotní, pojištění sociální (důchodové a nemocenské), zákon o dani z příjmů.

Výstup: úspěšným složením zkoušky získá absolvent Osvědčení o rekvalifikaci rekvalifikačního programu pro pracovní činnost Účetnictví s akreditačním číslem MŠMT ČR celostátní platnosti a pro pracovní činnost Mzdové účetnictví s akreditačním číslem MŠMT ČR celostátní platnosti.

Vstupní předpoklady: střední vzdělání s maturitní zkouškou, nutno doložit nejvyšší dosažené vzdělání
Akreditace MŠMT ČR: Č. j. MSMT-34767/2018-1/456
Rozsah kurzu: účetnictví 121 vyučovacích hodin + zkouška písemná i ústní (5 vyučovacích hodin),  mzdové účetnictví 81 vyučovacích hodin + zkouška písemná i ústní (5 vyučovacích hodin), délka vyučovací hodiny je 45 minut

Rozsah výuky: dopolední nebo odpolední výuka probíhá obvykle 2-3 krát týdně, čas a frekvence výuky při zachování rozsahu kurzu je přizpůsobena požadavkům skupiny

Nejbližší zahájení výuky kurzu: aktualizované termíny viz. formulář Objednávka kurzu Účetnictví a mzdy

Cena: 19 500 Kč

 

Objednávka kurzu Účetnictví a mzdy