Kurz Účetnictví pro pokročilé

 

Je určen: kurz je určen zájemcům o problematiku účtování náročnějších účetních operací souvisejících s uzavřením účetního období

Učební plán: účetní uzávěrka a závěrka, leasing, rezervy, účty časového rozlišení, neuhrazené pohledávky, zápočty, daňově uznatelné a neuznatelné položky, zjištění disponibilního výsledku hospodaření

Výstup: osvědčení o absolvování kurzu Účetnictví pro pokročilé

Rozsah kurzu: dle odsouhlaseného učebního plánu

Rozsah výuky: po skupinové dohodě 

Cena kurzu: po dohodnutém počtu hodin a témat

 

 

Objednávka kurzu Účetnictví pro pokročilé