Kurz Účetnictví pro začátečníky

 

Je určen: kurz je určen zájemcům o základní orientaci v problematice účetnictví

Učební plán: terminologie zákona o účetnictví, rozvaha, účty rozvahové a výsledkové, účtová osnova a rozvrh, předkontace, výkaz zisku a ztráty, zjištění disponibilního výsledku hospodaření

Výstup: osvědčení o absolvování kurzu Účetnictví pro začátečníky

Rozsah kurzu: dle odsouhlaseného učebního plánu

Rozsah výuky: po skupinové dohodě 

Cena kurzu: po dohodnutém počtu hodin a témat

 

Objednávka kurzu Účetnictví pro začátečníky