Kurz Účetnictví pro začátečníky

 

Je určen: kurz je určen zájemcům o základní orientaci v problematice účetnictví

Učební plán: terminologie zákona o účetnictví, rozvaha, účty rozvahové a výsledkové, účtová osnova a rozvrh, předkontace, výkaz zisku a ztráty, zjištění disponibilního výsledku hospodaření

Výstup: osvědčení o absolvování kurzu Účetnictví pro začátečníky

Rozsah kurzu: 30 vyučovacích hodin, délka vyučovací hodiny je 45 minut

Rozsah výuky: dopolední nebo odpolední výuka probíhá obvykle 2-3 krát týdně, čas a frekvence výuky při zachování rozsahu kurzu je přizpůsobena požadavkům skupiny

Nejbližší zahájení výuky kurzu: aktualizované termíny viz. formulář Objednávka kurzu Účetnictví pro začátečníky, případně po dohodě

Cena kurzu: 3 900 Kč

Objednávka kurzu Účetnictví pro začátečníky