Praktická výuka v ekonomickém systému Pohoda

 

Je určen: kurz je určen zájemcům o seznámení se s účetním programem Pohoda

Učební plán: založení účetní jednotky, seznámení se s jednotlivými agendami, účtování dokladů jednotlivých agend, uzavření účetního období 

Výstup: osvědčení o absolvování kurzu Praktická výuka v ekonomickém systému Pohoda

Rozsah kurzu: dle odsouhlaseného učebního plánu

Rozsah výuky: po skupinové dohodě 

Cena kurzu: po dohodnutém počtu hodin a témat

Objednávka kurzu Praktická výuka v ekonomickém systému Pohoda